Гру
17
2011

Взаємини з Кримом і старосамарцями

Герман Кейзерлінг1742-1752 рр. «Справа про взаємини Війська Запорозького з Кримом і старосамарцями».

У листі кошового отамана Семена Єремійовича до генерал-аншефа Джеймса-Кейта переповідано відомості, що їх подав товариш Канівськго куреня Роман Товмач,приїхавши з сіллю. Листування київського генерал-губернатора М. І. Леонтьєва з Кошем 1743 р. з приводу донесення Коша, в якому повідомлялося, що хотинські татари з султаном перейшли через гирла та далі через Буг, а також в справах Кизикерменського перевозу та скарг Коша на жителів Старої Самари, які осаджували хутори на запорозьких вольностях.

Уповноваження того року від кошового отамана Якима Ігнатовича ( Малого ) з товариством, надане курінним отаманам Корсунського куреня Павлу Козелецькому та Васюринського – Івану Шостакову на комісію з татарами з приводу утворення татарами Кизикерменського  перевозу. Листування М. І. Леонтьєва з Кошем 1744 р. про розшук озброєною татарською командою на гарді полонених утікачав, калмиків-дундуківців і в справі вирішення взаємних претензій розв’язати на комісіє і вимагав відомостей про російських полонених у Криму.

Лист миргородського полковника 1746 р. з приводу запитання Коша щодо обвинувачення ханом Селім-Гіреєм семи запорожців у пограбуванні в степу кримського купця. На допиті в Миргороді запорожці не визнали себе винними.

1746 р. М. І. Леонтьєв пропонував посилити таємне розвідування в Криму, переповів відомості, одержані від російського резидента про ногайських татар, радив бути насторожі. У листі до кошового отамана Василя Григоровичі Сича М. І. Леонтьєв пропонував простежити, куди саме хан з Білогородщини через Очаків посилав ногайських татар, і якщо на Кубань – то в якому місці татари переходили Дон.

Бугогардівський полковник Андрій Сухий доносив кошовому отаману з приводу уповільнення Стецька Старого за 11 коней, що їх украли ногайці. Реєстр бугогардівського полковника на 374 коней, що їх захопили козаки з ногайців.

27 жовтня 1746 року М. І. Леонтьєв повідомляв про одержання з Коша листа хана Селім-Гірея турецькою мовою, що його Кіш не мав змоги перекласти, пропонував затримати на Запорожжі утікачів з Криму, так званих тумів ( народжених у полоні від невільників-християн ). Відповідь Коша в цій справі.

Лист Селім-Гірея ( переклад ), в якому він запевняв запорожців у приязні й просив або знищити усіх утікачів-татар, або повернути до Криму.

Два ордери Коша до кальміуського полковника Марка Уса й донесення М. І. Леонтьєву з приводу перебування на Кальміусі 60 татарських табунів. Лист М. І. Леонтьєва від 31 листопада з копією листа до хана, де ставилася вимога вивести орду і заплатити за випас тих табунів. Листи командирів війська української лінії генерала Кейзерлінга і Дмитра Чернцова від 8 грудня 1747 р. і 16 вересня 1752 р. до кошового отамана Павла Семеновича Козелецького з приводу воєнної  небезпеки від Криму.

Є документи татарсько-турецькою та вірменською мовами.

Немає коментарів »

RSS стрічка коментарів

Прокоментувати

Внесена до міфів стародавнього людства,історії,переказів,пісень українського народу,незабутня,як почута в дитинстві бабусина казка-отака вона-Хортиця,головний острів Дніпра!.

Яндекс.Метрика